استخدام در رهیار

ما در راستای تکمیل و توسعه نیروهای خود در بخش‌های گوناگون، از بین افراد مشتاق، علاقه‌مند و حائز شرایط، استخدام می‌کنیم.

مجتمع آموزشی رهیار در راستای تحقق سند برنامه استراتژیک خود، تبدیل‌شدن به یک مدرسه کیفی را به عنوان یک گام اساسی دانسته و طی سال‌های اخیر، فعالیت‌های خود را در این راستا متمرکز نموده است

;