با واحد کانون زبان رهیار بیشتر آشنا شوید

Beauty of their dreams
Those who believe in the
The future belongs to

کانون زبان رهیار، همانند سایر واحدهای آموزشی، در قالب یک موسسه آموزش زبان‌های خارجی همراه دانش آموزان عزیز واحدهای گوناگون رهیار است. از آنجایی که یادگیری زبان در فضای اجتماعی این روزها، امری بسیار مهم تلقی می‌شود، از سال 1387 کانون زبان رهیار تأسیس شد تا برای دانش آموزان واحدهای گوناگون رهیار، آموزش‌های زبان انگلیسی را ارائه نماید.
اهمیت این امر زمانی بیش از پیش به چشم می‌آید که شاهد آن هستیم دانش آموزان برای راه یابی به دانشگاه‌های برتر کشور از طریق کنکور سراسری، تا چه میزان نیاز به زبان انگلیسی دارند و درصد زبان انگلیسی تا چه اندازه می‌تواند زمینه ساز قبولی در آزمون کنکور شود.
از سوی دیگر دریافت پذیرش از سوی دانشگاه‌های برتر جهان نیز، نیازمند مدارک معتبر زبان است. پس اهمیت یادگیری زبان برای دانش آموزان، کمتر از دروس دیگر نیست و تلاش ما آموزش حرفه‌ای و پایدار زبان انگلیسی به دانش آموزان عزیز است.

گنجانده شدن زبان، در برنامه هفتگی درسی مدرسه

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که کانون زبان رهیار با خود به همراه دارد، آن است که زبان در کنار سایر دروس و در زمان مدرسه، به‌عنوان یکی از سرفصل‌های درسی به دانش آموزان تدریس می‌شود. در واقع زبان به‌عنوان یکی از چارت‌های آموزشی دانش آموزان است و همواره ادامه خواهد داشت.

بهره‌گیری از اساتید آموزشگاه‌های برتر کشور

اساتید برجسته آموزشگاه‌های برتر کشور، به‌عنوان مدرس در واحدهای آموزشی رهیار و در زمان مقرر در مدرسه حضور یافته و آموزش‌های زبان را با کمک کتاب‌های درسی جداگانه، ارائه می‌کنند. در واقع کتب درسی، کتاب‌هایی متفاوت از کتب آموزش و پرورش هستند.

بهره گیری از رویکردهای نوین آموزش زبان

رویکرد اساتید کانون زبان رهیار، رویکردی موسسه‌ای است و شباهتی به آموزش‌های روتین آموزش و پرورش ندارد. پویایی، نشاط، آموزش همراه با بازی و کتاب‌های جذاب از مهم‌ترین رویکردهای آموزشی کانون زبان رهیار است.

برگزاری در محیط و در ساعات آموزشی مدرسه
نیازی نیست دانش‌آموزان جهت گذراندن کلاس زبان، به محیط متفاوتی بروند. آن‌ها در ساعت درسی و داخل مدرسه و بر سر کلاس‌های خود، آموزش‌های حرفه‌ای کانون زبان را خواهند گذراند و از دردسرهای هماهنگی با آموزشگاه‌های خارج از مدرسه، رها می‌شوند.
برگزاری ترمیک کلاس‌ها
کلاس‌های کانون زبان رهیار، به صورت ترمیک برگزار شده و دانش‌آموزان همانند کلاس‌های آموزشگاه‌های خارج از مدرسه، می‌بایست ترم به ترم امتحان دهند و در صورت قبولی، ترم بعد را آغاز کنند. نکته مهم آن است که در صورت عدم قبولی، دانش‌آموزان آن ترم را مجدداً طی می‌کنند، پس از پایان‌ترم برگزاری امتحان و قبولی در آن، به ترم بعد می‌روند.

استفاده از کتب مناسب سن دانش آموزان

دانش آموزان متناسب با سن خود در ترم‌های مختلف پذیرفته می‌شوند و کتاب‌های درسیشان نیز، متناسب با سنشان تعیین می‌گردد.
Everyday is a day to be happy
Do life with love
Take care of that soul

محل برگزاری کلاس‌های کانون زبان رهیار

کانون زبان رهیار در واحدهای زیر کلاس برگزار می‌کند:

  1. واحد پیش دبستانی 
  2. دبستان رهیار واحد عدل
  3. دبستان رهیار واحد پونک
  4. متوسطه واحد اول

سطح‌های متنوع آموزشی در واحد کانون زبان رهیار

پیش از آغاز ترم اول، دانش آموزان تعیین سطح می‌شوند و متناسب با سطح توانایی خود، کلاسشان تعیین می‌گردد. در واقع ممکن است دانش‌آموزان پایه اول، با توجه به سطحشان، در کلاس‌های متعدد زبان بیاموزند.
دانش‌آموزان دبستان پس از برگزاری آزمون تعیین سطح، به دسته مختلف تقسیم شده و هر دسته بر اساس میزان توانایی، یک کلاس را تشکیل می‌دهند.
همچنین دانش‌آموزان متوسطه پس از تعیین سطح، به 8 گروه تقسیم شده و کلاس‌ها بر اساس میزان توانایی آن‌ها در سطوح گوناگون برگزار می‌شود.

گواهی‌نامه پایان دوره

دانش آموزان پس از گذراندن هر کتاب، گواهی‌نامه معتبر کانون زبان را دریافت می‌کنند. لازم با ذکر است که یک کتاب در یک ترم به انتها نمی‌رسد و ممکن است یک کتاب در 5 ترم، آموزش داده شود.