واحد پشتیبانی برای همه دانش‌آموزان رهیار است

رویکرد فرآیند محور، تقویم نگهداری سالانه تاسیسات و فضاها جهت ارائه خدمات بهتر، برنامه‌ریزی و کنترل فضاهای مشاع مورد نیاز واحدهای آموزشی، ارائه اطلاعات مناسب به مراجعین بیرونی

ایمنی
کنترل ایمنی و نگهداری تاسیسات اصلی مجتم
کنترل ورود و خروج
کنترل تمامی ورود و خروجی دانش آموزان ، اولیاء و همکاران
نصب و تعمیرات
نصب و تعمیرات لوازم اداری ، آموزشی و تاسیسات، سرویس دستگاه‌های کپی و تکثیر جزوات آموزشی
ایاب و ذهاب
تهیه و پیگیری تمامی ایاب و ذهاب اداری پرسنل

واحد پشتیبانی چه خدمات ویژه‌ای ارائه می‌دهد

این واحد به طور مستقیم با دانش‌آموزان در ارتباط نیست ولی امکانات مورد نیاز واحدهای آموزشی جهت ارائه خدمات به دانش‌آموزان را فراهم می نماید. فضاهای مشاع ، سالن نمازخانه، سالن امتحانات، آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها ، اتاق های کنفرانس، اتاق جلسات، سالن اجتماعات ، سالن ورزش، تهیه و خرید لوازم آموزشی و کمک آموزشی جهت واحدهای آموزشی مجتمع، سرمایش و گرمایش واحدهای آموزشی از خدمات این واحد است

اطلاعات
اطلاعات

تلفن خانه مرکزی و راهنمایی و نگهبانی مجتمع

آشپزخانه و غذاخوری
آشپزخانه و غذاخوری

پخت و تحویل تمامی غذاها در آشپزخانه

سالن مطالعات و ورزش
سالن مطالعات و ورزش

ایمنی و نگهداری تاسیسات و فضاهای مشاع

ارائه بالاترین کیفیت خدمات

واحد پشتیبانی مجتمع آموزشی رهیار با هدف ارائه خدمات به واحدهای آموزشی و ستادی ایجاد گردیده.

+0

فضای تفریحی

+0

پرسنل

+0

آموزگار

+0

دانش‌آموز
امنیت دانش‌آموزان
رفاه پرسنل