واحد توسعه و تعالی سازمانی

تاریخچه و شکل‌گیری واحد توسعه و تعالی سازمانی:

رهیار یه عنوان یکی از مدارس پیشرو در حیطۀ آموزش، همواره در تلاش بوده است تا از نظریه‌ها، روش‌ها و مطالعات به‌روز حوزۀ آموزش در دنیا آگاهی داشته و آن‌ها را متناسب با نیاز خود و الزامات نظام آموزشی ایران به کار گیرد. در همین راستا، واحد تعالی سازمانی به عنوان یکی از واحدهای ستادی مجتمع آموزشی رهیار، در سال 1394 شروع به کار کرد. هدف از شکل‌گیری این واحد، ایجاد فضایی برای پژوهش و مطالعۀ مسائل روز در حوزۀ آموزش از یک سو و پاسخ به نیازهای مدارس رهیار و شورای سیاست‌گذاری از سوی دیگر بود.

 

مسئولیت‌هاو پروژه‌های فعلی

به طور کلی، برنامۀ واحد تعالی سازمانی رهیار برای تحقق اهداف برنامة استراتژیک رهیار را می‌توان در محورهای زیر خلاصه کرد:

استقرار مدرسۀ کیفی
استقرار مدرسۀ کیفی
رویکردها و روش‌های آموزش و ارزشیابی
رویکردها و روش‌های آموزش و ارزشیابی
مهارت‌های زندگی
مهارت‌های زندگی

فعالیت‌های اجرایی و پروژه‌های جاری واحد در محورهای ذکر شده به شرح زیر است:

  1. بررسی نیازهای آموزشی مدارس رهیار (پیش‌دبستان، دبستان‌ها و دبیرستان‌های رهیار) و مطالعه و پژوهش برای ارائة راهکارهای متناسب
  2. مطالعه و ارائۀ راهکارهایی در راستای تدوین طرح‌درس‌هایی تلفیقی از مهارت‌های زندگی و درس‌های روتین آموزش و پرورش
  3. استقرار رویکرد فهمیدن به واسطۀ طراحی (Understanding by Design) در طراحی آموزشی در دبستان و دبیرستان دوره اول
  4. نیازسنجی، طراحی، تولید محتوا و برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان، مدیران پایه، کارشناسان دپارتمان‌های درسی با همکاری واحد منابع انسانی
  5. طراحی و استقرار ابتکارات مدرسه کیفی و پایش مستمر این ابتکارات
  6. مطالعۀ نتایج پایش ابتکارات مدرسه کیفی و ارائۀ پیشنهاد برای ارتقای کیفیت پیاده‌سازی آن‌ها
  7. برگزاری سمینارهای آموزشی با موضوع ارزشیابی در سه سال گذشته

 

 

معرفی افراد

مدیر واحد توسعه و تعالی سازمانی

محمدحسین سبحانی

کارشناسان واحد توسعه و تعالی سازمانی

غزل اسماعیلی، آرزو حبیبی

علاوه بر همکاران مستقر در واحد تعالی، در مدارس رهیار نیز یک نفر با سمت معاون تعالی سازمانی به عنوان نماینده واحد تعالی و در راستای حفظ ارتباط مستمر واحد با مدارس رهیار حضور دارد.