ثبت نام مجتمع آموزشی پسرانه رهیار

مجتمع آموزشی پسرانه رهیاربرای سال تحصیلی 1404-1403 ار دانش‌آموزان علاقه‌مند برای ورود به مدارس رهیار دعوت می‌نماید.

والدین گرامی/ دانش‌آموزان عزیز؛

ضمن عرض سلام و خوش‌آمدگویی، خواهشمند است هر مرحلهء پیش‌ثبت‌نام را به دقت تکمیل و در انتها دکمهء ارسال را برنید.

پیشاپیش از حوصله و دقتی که مبذول می‌دارید سپاسگزاریم.

توجه:

انجام پیش‌ثبت‌نام هیچ تعهدی مبنی بر انجام ثبت‌نام نهایی در مدارس مجتمع آموزشی رهیار به وجود نمی‌آورد.

یادآوری:

مکانیزم پیش‌ثبت‌نام و تکمیل این فرم ویژهء متقاضیان جدید ورود به مدارس رهیار است و شامل دانش‌آموزان موجود رهیار نمی‌شود.